[26 ม.ค. 67] ศรีสะเกษ ร่วมขับเคลื่อนงานการแพทย์ฉุกเฉิน ยกระดับระบบบริการทางการแพทย์ฉุกเฉิน

วันที่ 26 มกราคม 2566

ผศ.ดร.ธงศักดิ์ชัย สายพระราษฎร์ รองเลขาธิการสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ พร้อมนายกิตติเดช ศรีสุวรรณ ผู้ชำนาญการงานบริหารจัดการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน กลุ่มงานการแพทย์ฉุกเฉินพื้นที่ 2 ประชุมติดตามความก้าวหน้าการขับเคลื่อนงานการแพทย์ฉุกเฉิน การยกระดับระบบบริการทางการแพทย์ฉุกเฉิน เพิ่มคุณภาพชีวิตประชาชนเกี่ยวกับการเข้าถึงบริการทางการแพทย์ฉุกเฉิน ระดับเขต ณ ห้องประชุมศูนย์สั่งการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
โดยมีนายแพทย์มานิตย์ เลิศพัฒนสุวรรณ รองผู้อำนวยการภารกิจด้านบริการปฐมโรงพยาบาลศรีสะเกษ พญ.วิภาดา ทูลภิรมย์ นายแพทย์ชำนาญการ พร้อมผู้รับผิดชอบงานการแพทย์ฉุกเฉิน ศูนย์สั่งการโรงพยาบาลศรีสะเกษ ศูนย์สั่งการองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ