[26 ม.ค. 67] นายแพทย์ชลน่าน ศรีแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเป็นประธานการประชุมโครงการยกระดับงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพในส่วนภูมิภาคและท้องถิ่น

วันที่ 26 มกราคม 2566

นายแพทย์ชลน่าน ศรีแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเป็นประธานการประชุมโครงการยกระดับงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพในส่วนภูมิภาคและท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 และมอบนโยบายการคุ้มครองผู้บริโภคฯ โดยมี นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข นพ.สมฤกษ์ จึงสมาน ผู้ตรวจราชการ เขตสุขภาพที่10 นพ.ธีระพงษ์ แก้วภมร นายเเพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี รองนายเเพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ชมรมนายเเพทย์สาธารณสุข บุคลากรสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมงาน ณ สุนีย์ แกรนด์ โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ จังหวัดอุบลราชธานี
ในครั้งนี้ได้มีพิธีรับมอบเงินบริจาคเพื่อสนับสนุนโครงการเปลี่ยนลิ้นหัวใจเอออร์ติกผ่านสายสวนโดยไม่ต้องผ่าตัด(TAVI) จากบริษัทยงสวกรุ๊ป จำกัดและบริษัทดูโฮม จำกัด (มหาชน) บริจาคเงิน 10,000,000 บาท