[26 ม.ค. 66] เขตสุขภาพที่ 10 จัดประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพ ครั้งที่ 3 ปีงบประมาณ 2566

วันที่ 26 มกราคม 2566 เวลา 13.30 น.

ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธาณสุข เขตสุขภาพที่ 10 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพที่ 10 ครั้งที่ 3 ปีงบประมาณ 2566 (ครั้งที่ 1 ปี พ.ศ. 2566) โดยมีวาระการประชุมเพื่อติดตามดังนี้ การประชุมคณะอำนวยการบริหารทรัพยากรบุคคลสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 10, การชี้แจ้งผลการดำเนินงานคัดกรองมะเร็งปากมดลูก/มะเร็งลำไส้ใหญ่ ลำไส้ตรง เขตสุขภาพที่ 10, การบริหารงบลงทุน เขตสุขภาพที่ 10 ปี 2566, การเบิกจ่ายงบประมาณ เขตสุขภาพที่ 10 ปี 2566 ฯลฯ

นายแพทย์สมฤกษ์ จึงสมาน ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธาณสุข เขตสุขภาพที่ 10 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพที่ 10 ครั้งที่ 3 ปีงบประมาณ 2566 (ครั้งที่ 1 ปี พ.ศ. 2566) โดยมีวาระการประชุมเพื่อติดตามดังนี้ การประชุมคณะอำนวยการบริหารทรัพยากรบุคคลสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 10, การชี้แจ้งผลการดำเนินงานคัดกรองมะเร็งปากมดลูก/มะเร็งลำไส้ใหญ่ ลำไส้ตรง เขตสุขภาพที่ 10, การบริหารงบลงทุน เขตสุขภาพที่ 10 ปี 2566, การเบิกจ่ายงบประมาณ เขตสุขภาพที่ 10 ปี 2566 ฯลฯ
โดยมี นางกองมณี สุรวงษ์สิน ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกระทรวงฯ, นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดทุกจังหวัด, ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป ในเขตสุขภาพที่ 10 พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าสาธารณสุขที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุมฯ
ณ ห้องประชุมศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนาสาธารณสุขโขงเจียม อำเภอโขงเจียม(ศอข) จังหวัดอุบลราชธานี และถ่ายทอดผ่านระบบออนไลน์ Webex Meeting