[26 ธ.ค. 65] ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่10 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและให้คำแนะนำสถานที่ขออนุญาตจำหน่ายหรือแปรรูป สมุนไพรควบคุม(ช่อดอกกัญชา) บริษัทมาทวี ฟาร์มเมอร์ อ .กันทรลักษ์ จ ศรีสะเกษ และ บริษัทบัวทิพย์แบรนด์จำกัด อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี

วันที่ 26 ธันวาคม 2565

ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่10 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและให้คำแนะนำสถานที่ขออนุญาตจำหน่ายหรือแปรรูป สมุนไพรควบคุม(ช่อดอกกัญชา) บริษัท มาทวี ฟาร์มเมอร์ อ .กันทรลักษ์ จ ศรีสะเกษ และ บริษัทบัวทิพย์แบรนด์จำกัด อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี

นายแพทย์สมฤกษ์ จึงสมาน ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 10 พร้อมนางกองมณี สุรวงษ์สิน ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 10 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสถานที่ขออนุญาตจำหน่ายหรือแปรรูป สมุนไพรควบคุม(ช่อดอกกัญชา) พร้อมกันนี้ได้ให้ข้อแนะนำในเรื่อง สมุนไพรควบคุม (กัญชา) พ.ศ. 2565 และการบังคับใช้กฎหมายอย่างถูกต้อง มีประสิทธิภาพ ป้องกันการนำกัญชามาใช้ในทางที่ผิดให้แก่ผู้ประกอบการ ณ บริษัทมาทวี ฟาร์มเมอร์ อ .กันทรลักษ์ จ ศรีสะเกษ และบริษัทบัวทิพย์แบรนด์จำกัด ตำบลวารินชำราบ อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี