[26 ตค. 66] ผู้ตรวจราชการฯ เขตสุขภาพที่ 10 ป็นประธานเปิดงานมหกรรมส่งเสริมสุขภาพ “การขับเคลื่อนโครงการ แสงนำใจ ไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ 9 เฉลิมพระเกียรติ เขตสุขภาพที่ 10”

วันที่ 26 ตุลาคม 2566

นายแพทย์สมฤกษ์ จึงสมาน ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขเขตสุขภาพที่ 10 เเป็นประธานเปิดงานมหกรรมส่งเสริมสุขภาพ “การขับเคลื่อนโครงการ แสงนำใจ ไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ 9 เฉลิมพระเกียรติ เขตสุขภาพที่ 10” โดยมีผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ในเขตสุขภาพที่ 10 เข้าร่วม ณ หอประชุมโดม วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี อำเภอเมือง จังหวัดอุุบลราชธานี