[26 ก.ย. 65] การประชุมติดตามผลการดำเนินงานบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร

วันที่ 26 กันยายน 2565 เวลา 09.00 น.

นางสาวจงกลนี จริยานุวัฒน์ ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 10 #ที่ปรึกษางานHR เป็นประธานการประชุมติดตามผลการดำเนินงานบริหารทรัพยากรบุคคล การบริหารตำแหน่งข้าราชการ การใช้ตำแหน่ง และการขอเกลี่ยตำแหน่ง ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร

โดยมี : นายอภิรักษ์ สำราญวงค์ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล สสจ.มุกดาหาร และจากสำนักงานเขตสุขภาพที่ 10 เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม สสจ.มุกดาหาร