[26 ก.พ. 66] ปลัดกระทรวงสารารณสุข ลงตรวจเยี่ยมพื้นที่จังหวัดยโสธร รับฟังสรุปผลการพัฒนาระบบบริการและเปิดหอผู้ป่วยสุขใจ รพ.ยโสธร

วันที่ 26 กุมกาพันธ์ 2566 เวลา 16.30 น.

นายแพทย์โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัดกระทรวงสารารณสุข และคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลยโสธร พร้อมทั้งรับฟังสรุมผลการพัฒนาระบบบริการตามนโยบายกระทรวงสารารณสุข

นายแพทย์โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัดกระทรวงสารารณสุข และคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลยโสธร พร้อมทั้งรับฟังสรุมผลการพัฒนาระบบบริการตามนโยบายกระทรวงสารารณสุข ได้แก่
1) ด้านการพัฒนาระบบบริการ SMART HOSPITAL
2) แผนการลงทุนด้วยเงินบำรุง Hospital Investment Performance (HIP) เพื่อปรับปรุงพัฒนาระบบบริการด้าน Environment ด้าน Modernization และด้าน Smart Service
3) ระบบการดูแลผู้ป่วยจิตเวชที่มีความเสี่ยงต่อ
การก่อความรุนแรง (SM-V)
4) คุณภาพชีวิตการทำงานของบุคลากร (Work Life Balance)

และโอกาสนี้ ปลัดกระทรวงสาธารณสุขได้ เดินเยี่ยมชมอาคารสถานที่ และเป็นประธานเปิดหอผู้ป่วยสุขใจ ซึ่งเป็นหอผู้ป่วยที่ให้บริการดูแลรักษาด้านจิตเวช โดยมีนายแพทย์สมฤกษ์ จึงสมาน ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขเขตสุขภาพที่ 10 นายแพทสารารณสุขจังหวัดยโสธร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลยโสธร พร้อมด้วยทีมผู้บริหารเขตสุขภาพที่ 10 ผู้บริหารและคณะเจ้าหน้าที่จากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร /โรงพยาบาลโรงพยาบาลยโสธร ร่วมให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา โรงพยาบาลยโสธร
เครดิต ภาพ/ข่าว สสจ ยโสธร/รพ ยโสธร