[25 ม.ค. 67] เขตสุขภาพที่ 10 เดินหน้าขับเคลื่อนนโยบาย การแพทย์ฉุกเฉินทางอากาศ (Sky Doctor R 10)

วันที่ 25 มกราคม 2567

เรืออากาศเอก นายแพทย์อัจฉริยะ แพงมา เลขาธิการสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ.) พร้อมคณะ ลงพื้นที่ประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการขับเคลื่อนนโยบายการแพทย์ฉุกเฉิน เขตสุขภาพที่ 10
โดย นายแพทย์สมฤกษ์ จึงสมาน ผู้ตรวจราชการกระทรวง เขตสุขภาพที่ 10 กล่าวต้อนรับ ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 4 สำนักงานเขตสุขภาพที่ 10 และหน่วยให้บริการการแพทย์ฉุกเฉินของจังหวัดในเขต 10 จำนวน 50 คน เข้าร่วมรับฟังนโยบายโดยมีประเด็นสำคัญคือการเตรียมจัดตั้งหน่วยปฏิบัติการแพทย์ระดับเฉพาะทาง สาขาฉุกเฉินการแพทย์ทางอากาศ เขตสุขภาพที่ 10 ซึ่งเป็นหนึ่งในนโยบาย 13 Quick Win ของกระทรวงสาธารณสุข
หลังจากนั้นเวลา 14.00 น. โดยนาวาอากาศเอก ประณต คุณอนันต์ ผู้บังคับการกองบิน ๒๑ มอบหมายให้ นาวาอากาศตรีสุบิณ ทับศรี ให้การต้อนรับคณะตรวจเยี่ยมพร้อมนี้ได้ซักซ้อมแผนการลำเลียงผู้ป่วยทางอากาศยาน (Sky Doctor) จำลอง โดยมีนายแพทย์มนต์ชัย วิวัฒนาสิทธิพงศ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ นายแพทย์ตรี หาญประเสริฐพงษ์ รองผู้อำนวยการ ฝ่ายการแพทย์คนที่ 1 พร้อมบุคลากรประจำทีมแพทย์ฉุกเฉินทางอากาศ (Sky doctor) รพ.สรรพสิทธิประสงค์ เข้าร่วมการฝึกซ้อมจำลอง และทีมผู้สังเกตการณ์จาก รพ.ยโสธร รพ. อำนาจเจริญ รพ.ค่ายสรรพสิทธิประสงค์ สสจ.อุบลราชธานี สสจ.อำนาจเจริญ และอบจ.ศรีสเกษ เข้าร่วมสังเกตการณ์การฝึกซ้อม ณ หน่วยบิน 2036 กองบิน 21
หลังจากนั้นคณะตรวจเยี่ยมได้เดินทางต่อไปยัง โรงพยาบาลค่ายสรรพสิทธิประสงค์ เพื่อรับฟังการบรรยายการเตรียมพร้อมแผนเผชิญเหตุทางการแพทย์ รพ.ค่ายสรรพสิทธิประสงค์และการพัฒนาทีมส่งกลับสายแพทย์ทางอากาศ (KSP Sky Doctor Team) ณ ห้องประชุม รพ.ค่ายสรรพสิทธิประสงค์