[25 ม.ค. 66] ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 10 ลงพื้นที่ดำเนินงานโครงการอาหารปลอดภัย 6 ร. ตามโครงการราชทัณฑ์ปันสุข

วันที่ 25 มกราคม 2566 เวลา 16.00 น.

นายแพทย์สมฤกษ์ จึงสมาน ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขเขตสุขภาพที่ 10 ลงพื้นที่ จังหวัดศรีสะเกษ เพื่อติดตามการดำเนินโครงการส่งเสริมสนับสนุนและประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ความรู้ รวมถึงระบบการดำเนินงานด้านอาหารปลอดภัย 6 ร.

นายแพทย์สมฤกษ์ จึงสมาน ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขเขตสุขภาพที่ 10 ลงพื้นที่ จังหวัดศรีสะเกษ เพื่อติดตามการดำเนินโครงการส่งเสริมสนับสนุนและประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ความรู้ รวมถึงระบบการดำเนินงานด้านอาหารปลอดภัย 6 ร. งานส่งเสริมสุขภาพและงานด้านการป้องควบคุมโรคในเรือนจำ
รวมทั้งบันทึกเทปรายการโทรทัศน์เพื่อสร้างการรับรู้และความเข้าใจที่ถูกต้องโดยละเอียดเกี่ยวกับสถานการณ์ด้านความปลอดภัยของอาหาร และรูปแบบห่วงโซ่การทำงานเกี่ยวกับอาหารปลอดภัยของกระทรวงสาธารณสุข เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางสื่อโทรทัศน์ในรายการ “เดินหน้าปฏิรูป” ประเภทรายการวาไรตี้ทอล์ค ความยาว 20-30 นาที ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 5 โดยบันทึกเทปรายการโทรทัศน์ ณ เรือนจำอำเภอกันทรลักษ์ โรงพยาบาลขุนหาญ และโรงงานผลิตเส้นก๋วยเตี๋ยวซุนกี่ จังหวัดศรีสะเกษ