[26 ก.ย. 66] “เขตสุขภาพที่ 10 รับมอบเครื่องกระตุกหัวใจด้วยไฟฟ้าแบบอัตโนมัติ จำนวน 10 เครื่อง” สนับสนุนโดย สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล

วันที่ 26 กันยายน 2566 เวลา 09.30 น.

นายแพทย์ธีระพงษ์ แก้วภมร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี /รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตสุขภาพที่ 10 เป็นประธานรับมอบ
เครื่องกระตุกหัวใจด้วยไฟฟ้าแบบอัตโนมัติ จำนวน 10 เครื่อง สนับสนุนโดย สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล
วัตถุประสงค์เพื่อใช้ในการวินิจฉัยภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะที่เป็นอันตรายถึงชีวิตได้โดยอัตโนมัติและสามารถให้การรักษาด้วยการช็อตไฟฟ้ากระตุกหัวใจได้โดยใช้กระแสไฟฟ้าเพื่อเปิดโอกาสให้หัวใจกลับมาเต้น เพื่อเพิ่มโอกาสการกู้ชีพให้ผู้ป่วยฉุกเฉิน
#ขอขอบคุณสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล มา ณ ที่นี้

วันที่ 26 กันยายน 2566 เวลา 09.30 น.

นายแพทย์ธีระพงษ์ แก้วภมร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี /รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตสุขภาพที่ 10 เป็นประธานรับมอบ เครื่องกระตุกหัวใจด้วยไฟฟ้าแบบอัตโนมัติ จำนวน 10 เครื่อง สนับสนุนโดย สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล วัตถุประสงค์เพื่อใช้ในการวินิจฉัยภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะที่เป็นอันตรายถึงชีวิตได้โดยอัตโนมัติและสามารถให้การรักษาด้วยการช็อตไฟฟ้ากระตุกหัวใจได้โดยใช้กระแสไฟฟ้าเพื่อเปิดโอกาสให้หัวใจกลับมาเต้น เพื่อเพิ่มโอกาสการกู้ชีพให้ผู้ป่วยฉุกเฉิน
#ขอขอบคุณสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล มา ณ ที่นี้