[25 ก.ย. 66] เขตสุขภาพที่ ร่วมกับสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 10 ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดสรรงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ และการจัดทำข้อตกลง (MOU) กรณี รพ.สต. ถ่ายโอน ปีงบประมาณ 2567

วันที่ 25 กันายน 2566 เวลา 09.30 น.

นายแพทย์ปฐมพศ์ ปรุโปร่ง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ/ประธานคณะกรรมการปฐมภูมิ เขตสุขภาพที่ 10 เป็นประธานการประชุม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อชี้แจงแนวทางการจัดสรรงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ และการจัดทำข้อตกลง (MOU) กรณี รพ.สต. ถ่ายโอน ปีงบประมาณ 2567
โดยมี นางมลุลี แสนใจ ผู้อำนวยการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 10 พร้อมด้วยผู้แทนจากองกรค์ปกครองส่วนท้องถิ่น และผู้เกี่ยวข้องจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดทุกจังหวัด เข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 4 สำนักงานเขตสุขภาพที่ 10

วันที่ 25 กันยายน 2566

นายแพทย์ปฐมพศ์ ปรุโปร่ง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ/ประธานคณะกรรมการปฐมภูมิ เขตสุขภาพที่ 10 เป็นประธานการประชุม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อชี้แจงแนวทางการจัดสรรงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ และการจัดทำข้อตกลง (MOU) กรณี รพ.สต. ถ่ายโอน ปีงบประมาณ 2567
โดยมี นางมลุลี แสนใจ ผู้อำนวยการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 10 พร้อมด้วยผู้แทนจากองกรค์ปกครองส่วนท้องถิ่น และผู้เกี่ยวข้องจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดทุกจังหวัด เข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 4 สำนักงานเขตสุขภาพที่ 10