[25 ก.ย. 65] นายแพทย์เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานในพิธีเปิด อาคาร 40 ปีและหอผู้ป่วยจิตเวช โรงพยาบาลมุกดาหาร

วันที่ 25 กันยายน 2565 เวลา 11.00 น.

พิธีเปิดอาคาร 40 ปีและหอ ผู้ป่วย จิตเวชโรงพยาบาลมุกดาหาร

นายแพทย์เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานในพิธีเปิด อาคาร 40 ปีและหอผู้ป่วยจิตเวช โรงพยาบาลมุกดาหาร กล่าวต้อนรับโดย นายบุญเรือง เมฆฉิม รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร กล่าวรายงานโดย นายแพทย์สุเทพ จันทรเมธีกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมุกดาหาร โดยมีนายแพทย์ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน ผู้ตรวจราชการกระทรวง นายแพทย์ดนัย ธีวันดา สาธารณสุขนิเทศก์ นางสาวจงกลนี จริยานุวัฒน์ ผู้ช่วยผู้ตรวจ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ศูนย์วิชาการต่างๆ พ่อค้าประชาชน เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด ในครั้งนี้