[24 มิ.ย. 67] เขตสุขภาพที่ 10 ตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินงานระบบบริการสุขภาพ

วันที่ 24 มิถุนายน 2567

แพทย์หญิงอุไรวรรณ จำนรรจ์สิริ รักษาการในตำแหน่งสาธารณสุขนิเทศก์/ผู้อำนวยการสำนักงานเขตสุขภาพที่ 10 พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเขตสุขภาพที่ 10 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินงานระบบบริการสุขภาพ ประเด็น ODS (One Day Surgery) การบริการผ่าตัดแบบไม่ค้างคืน และ MIS (Minimally Invasive Suryery) กรณีการบริการผ่าตัดผ่านกล้อง ณ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม
โดยมีแพทย์หญิงแคทลียา เทนสิทธิ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม และคณะเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลในการต้อนรับ