[23 ส.ค. 66] เขตสุขภาพที่ 10 “พัฒนาการสมวัย IQ เกิน 103 EQ&EF ดี” โดยการบูรณาการความร่วมมือของหน่วยงานและภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องในเขตสุขภาพ

วันที่ 23 สิงหาคม 2566 เวลา 13.30 – 16.30 น.

นายแพทย์สมฤกษ์ จึงสมาน ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 10 ประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการพัฒนาเด็กปฐมวัย เขตสุขภาพที่ 10 พร้อมด้วย เพื่อหารือการส่งเสริมพัฒนาการและไอคิวเด็กปฐมวัย เขตสุขภาพที่ 10 “พัฒนาการสมวัย IQ เกิน 103 EQ&EF ดี” โดยการบูรณาการความร่วมมือของหน่วยงานและภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องในเขตสุขภาพ
โดยได้รับเกียรติจาก นายแพทย์นิรันดร์ พิทักษ์วัชระ ประธานคณะกรรมการเขตสุขภาพเพื่อประชาชน เขตพื้นที่ 10, นางกองมณี สุรวงษ์สิน ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 10, นางเขมิกา เดชชาชาญญ์ รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 14, ผู้อำนวยการสำนักงานเขตสุขภาพที่ 10, ผู้อำนวยการศูนย์สุขภาพจิตที่ 10 นายธัชชัย ใจคง รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร ทีมเลขาฯ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ณ สำนักงานเขตสุขภาพที่ 10 และมีการประชุมผ่านระบบ Video Conference Webex

วันที่ 23 สิงหาคม 2566 เวลา 13.30 – 16.30 น.

นายแพทย์สมฤกษ์ จึงสมาน ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 10 ประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการพัฒนาเด็กปฐมวัย เขตสุขภาพที่ 10 พร้อมด้วย เพื่อหารือการส่งเสริมพัฒนาการและไอคิวเด็กปฐมวัย เขตสุขภาพที่ 10 “พัฒนาการสมวัย IQ เกิน 103 EQ&EF ดี” โดยการบูรณาการความร่วมมือของหน่วยงานและภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องในเขตสุขภาพ
โดยได้รับเกียรติจาก นายแพทย์นิรันดร์ พิทักษ์วัชระ ประธานคณะกรรมการเขตสุขภาพเพื่อประชาชน เขตพื้นที่ 10, นางกองมณี สุรวงษ์สิน ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 10, นางเขมิกา เดชชาชาญญ์ รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 14, ผู้อำนวยการสำนักงานเขตสุขภาพที่ 10, ผู้อำนวยการศูนย์สุขภาพจิตที่ 10 นายธัชชัย ใจคง รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร ทีมเลขาฯ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ณ สำนักงานเขตสุขภาพที่ 10 และมีการประชุมผ่านระบบ Video Conference Webex