[23 มี.ค. 66] ผู้ตรวจฯ เขต 10 เป็นประธานรับฟังการสำเสนอผลการดำเนินงาน ตรวจราชการ กรณีปกติ รอบที่ 1 จ.อำนาจเจริญ

วันที่ 23 มีนาคม 2566

นายแพทย์สมฤกษ์ จึงสมาน ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 10 เป็นประธานรับฟังการสำเสนอผลการดำเนินงาน ตรวจราชการ กรณีปกติ รอบที่ 1 โดยมีแพทย์หญิงอุไรวรรณ จำนรรจ์สิริ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอำนาจเจริญ และคณะเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลอำนาจเจริญ และผู้บริหารเขตสุขภาพที่ 10 ผู้บริหาร รพท รพช และคณะเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องร่วมประชุมดังกล่าว ณ ห้องประชุมคณาพันธ์ ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ

นายแพทย์สมฤกษ์ จึงสมาน ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 10 เป็นประธานรับฟังการสำเสนอผลการดำเนินงาน ตรวจราชการ กรณีปกติ รอบที่ 1 โดยมีแพทย์หญิงอุไรวรรณ จำนรรจ์สิริ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอำนาจเจริญ และคณะเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลอำนาจเจริญ และผู้บริหารเขตสุขภาพที่ 10 ผู้บริหาร รพท รพช และคณะเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องร่วมประชุมดังกล่าว ณ ห้องประชุมคณาพันธ์ ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ