[23 มิ.ย. 66] “ผู้ตรวจราชการฯ หารือร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ประเด็นพัฒนาการเด็ก 0-5 ปี ตั้งเป้า IQ เด็กศรีสะเกษ 103 ขึ้นไป จังหวัดศรีสะเกษ”

วันศุกร์ที่ 23 มิถุนายน 2566

นายแพทย์สมฤกษ์ จึงสมาน ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 10 พร้อมด้วย นายแพทย์ทนง วีระแสงพงษ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ เข้าพบหารือ ประเด็นพัฒนาการเด็ก 0-5 ปี ตั้งเป้า IQ เด็กศรีสะเกษ 103 ขึ้นไป ต่อนายสำรวย เกษกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ

นายแพทย์สมฤกษ์ จึงสมาน ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 10 พร้อมด้วย นายแพทย์ทนง วีระแสงพงษ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ เข้าพบหารือ ประเด็นพัฒนาการเด็ก 0-5 ปี ตั้งเป้า IQ เด็กศรีสะเกษ 103 ขึ้นไป ต่อนายสำรวย เกษกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ