[23 มิ.ย. 66] “ผู้ตรวจราชการฯ ฟังสรุปตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติ รอบที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2566 จังหวัดศรีสะเกษ”

วันศุกร์ที่ 23 มิถุนายน 2566

นายแพทย์สมฤกษ์ จึงสมาน ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ เป็นประธานการตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติ รอบที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2566 จังหวัดศรีสะเกษ และรับฟังสรุปผลการตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติ รอบที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2566 พร้อมด้วยนางกองมนี สุรวงษ์สิน ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการฯ และคณะตรวจราชการ เขตสุขภาพที่ 10 เข้าร่วม โดยมีนายแพทย์ทนง วีระแสงพงษ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีสะเกษ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ สาธารณสุขอำเภอ ร่วมต้อนรับคณะตรวจราชการและนิเทศงานฯ ณ ห้องประชุมกิตติรังษี ชั้น 5 อาคารอำนวยการ / ผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลศรีสะเกษ ระหว่างวันที่ 21 – 23 มิถุนายน 2566

นายแพทย์สมฤกษ์ จึงสมาน ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ เป็นประธานการตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติ รอบที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2566 จังหวัดศรีสะเกษ และรับฟังสรุปผลการตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติ รอบที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2566 พร้อมด้วยนางกองมนี สุรวงษ์สิน ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการฯ และคณะตรวจราชการ เขตสุขภาพที่ 10 เข้าร่วม โดยมีนายแพทย์ทนง วีระแสงพงษ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีสะเกษ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ สาธารณสุขอำเภอ ร่วมต้อนรับคณะตรวจราชการและนิเทศงานฯ ณ ห้องประชุมกิตติรังษี ชั้น 5 อาคารอำนวยการ / ผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลศรีสะเกษ ระหว่างวันที่ 21 – 23 มิถุนายน 2566