[23 พ.ค. 67] พลเอกไพบูลย์ คุ้มฉายา องคมนตรี รองประธานมูลนิธิราชทัณฑ์ปันสุขฯ ตรวจเยี่ยมโครงการฯ ในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ

วันที่ 23 พฤษภาคม 2567

พลเอกไพบูลย์ คุ้มฉายา องคมนตรี รองประธานคณะกรรมการมูลนิธิราชทัณฑ์ปันสุข ความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ และคณะฯ
นายแพทย์สมฤกษ์ จึงสมาน ผู้ตรวจราชการกระทรวง เขตสุขภาพที่ 10 ผู้แทนกระทรวงสาธารณสุข และคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ในจังหวัดศรีสะเกษร่วมตรวจเยี่ยมตามโครงการราชทัณฑ์ปันสุข ความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ โดยตรวจเยี่ยมหน่วยงาน ดังนี้
– เรือนจำกลางจังหวัดศรีสะเกษ พร้อมรับฟังการดำเนินงานโครงการฯ โดยผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดศรีสะเกษ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีสะเกษ ผู้บัญชาการเรือนจำอำเภอกันทรลักษ์ และผู้อำนวยการโรงพยาบาลกันทลักษ์
– โรงพยาบาลศรีสะเกษ
– เรือนจำอำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ
– โรงพยาบาลกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ
– เวลา 17:00 น. เสร็จสิ้นภารกิจตรวจเยี่ยมโครงการฯ ในจังหวัดอุบลราชธานี และจังหวัดศรีสะเกษ ท่านองคมนตรี และคณะฯ เดินทางกลับโดยเครื่องบินกองทัพอากาศ จากสนามบินกองบิน 21 จังหวัดอุบลราชธานี