[23 ธ.ค. 65] ผู้ตรวจราชการฯ เขตสุขภาพที่ 10 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามงานตามนโยบาย สธ. ที่ ศรีสะเกษ

วันที่ 23 ธันวาคม 2565 เวลา 10.00 น.

ผู้ตรวจราชการฯ เขตสุขภาพที่ 10 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามงานตามนโยบาย สธ. ที่ ศรีสะเกษ

นายแพทย์สมฤกษ์ จึงสมาน ผู้ตรวจราชการกระทรวง เขตสุขภาพที่ 10 ลงพื้ที่ตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษเพื่อติดตามงานตามนโยบายและทิศทางการดำเนินงานกระทรวงสาธารณสุขประจำปีงบประมาน พ.ศ. 2566 – 2568 พร้อมนี้ได้ตรวจเยี่ยมแผนก ER โรงพยาบาลกันทรลักษ์ด้วย

โดยมี นายวิชิต ไตรสรณกุล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ พร้อมด้วย นายแพทย์ทนง วีระแสงพงษ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ นายแพทย์ลักษณะเลิศ วรรณภาสนี ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกันทรลักษ์ นายแพทย์พิทักษ์พงษ์ จันทร์แดง รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี นายแพทย์พิเชฏฐ์ จงเจริญ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องให้การต้อนรับ และเสนอข้อมูลในที่ประชุม ณ ห้องประชุม ชั้น 5 โรงพยาบาลกันทรลักษ์