[22 ม.ค. 67] สำนักงานเขตสุขภาพที่ 10 จัดประชุมการบูรณาการแผนขับเคลื่อนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

วันที่ 22 มกราคม 2566

นายแพทย์ธีระพงษ์ แก้วภมร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตสุขภาพที่ 10 เป็นประธานในการประชุมการบูรณาการแผนขับเคลื่อนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 เขตสุขภาพที่ 10 และสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 10 อุบลราชธานี