[22 พ.ย. 65] ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 10 ร่วมกิจกรรมของโรงพยาบาลอำนาจเจริญ

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2565

นายแพทย์สมฤกษ์ จึงสมาน ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 10 ประธานพิธีเปิดหน่วยบริการ และกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและองค์กรสร้างสุข เนื่องในวันสถาปนาครบรอบ ๔๙ ปี โรงพยาบาลอำนาจเจริญ และประธานการประชุมพัฒนางานด้านปฐมภูมิ และทุติยภูมิ ร่วมระหว่าง สาธารณสุข กับ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ ณ ห้องประชุม โรงพยาบาลอำนาจเจริญ

นายแพทย์สมฤกษ์ จึงสมาน ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 10 ร่วมกิจกรรมของโรงพยาบาลอำนาจเจริญ
09.00 น. เป็นประธานพิธีเปิดหน่วยบริการ และกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและองค์กรสร้างสุข เนื่องในวันสถาปนาครบรอบ ๔๙ ปี โรงพยาบาลอำนาจเจริญ
11.30 น. ประธานการประชุมพัฒนางานด้านปฐมภูมิ และทุติยภูมิ ร่วมระหว่าง สาธารณสุข กับ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ ณ ห้องประชุม โรงพยาบาลอำนาจเจริญ