[22 ก.พ. 67] “เขตสุขภาพที่ 10 ร่วมกับ สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ และกองบิน 21 พร้อมภาคีเครือข่ายประชุมคณะทำงานปฏิบัติการฉุกเฉินเฉพาะการลำเลียงผู้ป่วยฉุกเฉินทางอากาศ (Sky doctor)

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566

เขตสุขภาพที่ 10 ประชุมคณะดำเนินงานปฏิบัติการลำเลียงผู้ป่วยฉุกเฉินเฉพาะทางอากาศ เพื่อปฏิบัติการลำเลียงผู้ป่วยฉุกเฉินเฉพาะทางอากาศ (Sky doctor) โดย ผศ.ดร.ธงศักดิ์ชัย สายพระราษฎร์ รองเลขาธิการสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ และหน่วยบิน 2036 กองบิน 21 และบุคลากรภาคีเครือข่ายผู้เกี่ยวข้อง ร่วมวางแผนปฏิบัติการฝึกซ้อม ตามแผนสถานการณ์การลำเลียงผู้ป่วยฉุกเฉินทางอากาศ ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 4 สำนักงานเขตสุขภาพที่ 10