[22 ก.พ. 67] ผู้ตรวจราชการ รับฟังข้อมูลนำเสนอผลการดำเนินงาน สาธารณสุขฯ จังหวัดศรีสะเกษ ในการตรวจราชการ รอบที่ 1/2567 จังหวัดศรีสะเกษ

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567

นายแพทย์สมฤกษ์ จึงสมาน ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 10 เป็นประธานการตรวจราชการกรณีปกติ รอบที่ 1 ปีงบประมาณ 2567 จังหวัดศรีสะเกษ พร้อมด้วยคณะตรวจราชการ เขตสุขภาพที่ 10 รับฟังการนำเสนอผลการดำเนินงานด้านสาธารณสุขตามนโยบายและประเด็นการตรวจราชการ ในการตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติ รอบที่ 1 ปี 2567 จังหวัดศรีสะเกษ ณ ห้องประชุมอาคารส่งเสริมสุขภาพ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ