[21ต.ค.65] สถานการณ์อุทกภัย เขตสุขภาพที่ 10 – 06.00 น.

รายงานสถานการณ์เฝ้าระวังอุทกภัย ณ 21 ตุลาคม 2565 (06.00 น.) จากข้อมูลพบว่า;

 1. เขื่อนและฝายต้นน้ำมูล, ชี 8 แห่ง พบว่า;
  ■4 แห่งเก็บกักน้ำมากที่ระดับสีแดง≥100% คือ เขื่อนอุบลรัตน์, ลำตะคอง, ลำนางรอง, ลำแซะ
  ■4 แห่งเก็บกักน้ำมากที่ระดับสีแดง>90% คือ เขื่อนสิริธร, จุฬาภรณ์, ลำพระเพลิง, ลำปาว
 2. ข้อมูลเฝ้าระวังระดับน้ำ 3 จังหวัด 25 สถานี;
  ■ ส่วนมากน้ำสูงระดับสีแดง ” วิกฤต” เกินค่าความจุลำน้ำ และล้นตลิ่ง 14 สถานี;
  – จ.อุบลราชธานี (7/12) , สถานี M.7 แนวโน้มลดลง
  – จ.ศรีสะเกษ (5/8)
  – จ.ยโสธร (2/5)
 3. อากาศเย็นกับมีหมอกบางในตอนเช้า โดยอุณหภูมิจะสูงขึ้น 1-2 องศาเซลเซียส กับมีฝนเล็กน้อยบางแห่ง
  ■ สรุป;
  1.แนวโน้มระดับน้ำสถานีสำคัญที่มีพื้นที่กระทบจำนวนมาก (M7.) ค่อยๆ ลดลงต่อเนื่อง
 4. ในพื้นที่น้ำท่วมขัง จุดพังพิงยังมีความเสี่ยงและ ผลกระทบต่อสุขภาพ, การดำรงชีวิต ปชช. ควรได้รับการสำรวจประเมินความเสี่ยง เพื่อแก้ไขปรับปรุงความเสี่ยงในทุกภารกิจตามโครงสร้าง EOC.
  เพื่อโปรดทราบ

งาน SAT. Flooding response, สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี