[20 มิ.ย. 67] เขตสุขภาพที่ 10 ตรวจราชการกรณีปกติ รอบที่ 2 ปีงบประมาณ 2567 จังหวัดมุกดาหาร

วันที่ 20 มิถุนายน 2567

นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข และนายแพทย์สมฤกษ์ จึงสมาน ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 10 พร้อมด้วยคณะตรวจราชการ ลงพื้นที่ จังหวัดมุกดาหาร ในการตรวจราชการกรณีปกติ รอบที่ 2 ปีงบประมาณ 2567 ดังนี้
– รับฟังบรรยายสรุป เรื่อง ข้อมูลสถานการณ์ปัญหาสุขภาพในพื้นที่ และ แผนการแก้ไขปัญหาสุขภาพ ภาพรวมของจังหวัด ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร
– ตรวจเยี่ยม รพ.มุกดาหาร รับฟังการบรรยายสรุป การขับเคลื่อนการดำเนินงานตามประเด็นการตรวจราชการ จากนั้น ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษาฯ ต.นาโสก อ.เมือง จ.มุกดาหาร เพื่อรับทราบประเด็นปัญหาการดำเนินงาน และเยี่ยมชมผลงานเด่นของพื้นที่
– ตรวจเยี่ยมด่านตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดมุกดาหาร
ในการนี้ แพทย์หญิงอุไรวรรณ จำนรรจ์สิริ สาธารณสุขนิเทศก์/ผู้อำนวยการสำนักงานเขตสุขภาพที่ 10 พร้อมด้วย นางกองมณี สุรวงษ์สิน ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร คณะผู้บริหาร คณะตรวจราชการ เขตสุขภาพที่ 10 ร่วมตรวจราชการฯ ในครั้งนี้