[20 ต.ค. 65] องคมนตรีและคณะฯ ตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลเบญจลักษ์เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา จังหวัดศรีสะเกษ

วันนี้ 20 ตุลาคม 2565 เวลา 09.00 น.

พลอากาศเอกชลิต พุกผาสุข องคมนตรี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักองคมนตรี, คณะกรรมการมูลนิธิเทพรัตนเวชชานุกูล, ผู้แทนกระทรวงสาธารณสุขลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลเบญจลักษ์เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา จังหวัดศรีสะเกษ

เพื่อรับทราบผลการดำเนินการของโรงพยาบาลเบญจลักษ์ ฯ หลังจากนั้นเยี่ยมชมนิทรรศการศิลปะจากชมรมศิลปินอีสาน เปิดป้ายโรงงานผลิตเครื่องสำอางจากวัตถุดิบสมุนไพร เยี่ยมชมการดำเนินงาน SMART Hospital เยี่ยมชมนิทรรศการผลการดำเนินงานเด่น เยี่ยมผู้ป่วยในและมอบของเยี่ยม พร้อมทั้งการปลูกต้นไม้เป็นที่ระลึกให้แก่โรงพยาบาล

โดยมี นายแพทย์ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข ในนามผู้แทนกระทรวงสาธารณสุข นำคณะผู้บริหารติดตามการตรวจเยี่ยมในครั้งนี้