[20 ต.ค. 65] รองปลัดฯ เป็นประธานประชุม EOC กรณี อุทกภัย จังหวัดศรีสะเกษ

วันนี้ 20 ตุลาคม 2565 เวลา 13.30 น.

นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานประชุม EOC กรณี อุทกภัย จังหวัดศรีสะเกษ ผ่าน VDO conference เพื่อรับฟังสถานการณ์ และแนวทางการช่วยเหลือประชาชน

ณ ห้องประชุม โรงพยาบาลเบญจลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ