[20 ต.ค. 65] รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข และทีมศูนย์วิชาการ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม สถานการณ์น้ำท่วม อำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ

วันที่ 21 ต.ค. 2565 เวลา 09.45 น.

นายแพทย์ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข และทีมศูนย์วิชาการทุกแห่ง ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม สถานการณ์น้ำท่วม อำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ

นายแพทย์ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข และทีมศูนย์วิชาการทุกแห่ง ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม สถานการณ์น้ำท่วม อำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ

  • รับฟังการนำเสนอสถานการณ์ และการดูแลผู้ป่วยกลุ่มเปราะบาง ณ รพ.ราษีไศล
  • ตรวจเยี่ยมพื้นที่โรงพยาบาลที่ประสบปัญหาน้ำท่วม วัสดุ ครุภัณฑ์ทางการแพทย์
  • ตรวจเยี่ยม มอบยาและเวชภัณฑ์ ให้ประชาชน ณ บ้านโนนผึ้ง
  • โดยมี นายแพทย์พิเชษฐ์ จงเจริญ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษพร้อมด้วย นายอำเภอ, ผู้อำนวยการโรงพยาบาล, สาธารณสุขอำเภอ, บุคลากร เจ้าหน้าที่อำเภอราษีไศล ปกครอง ท้องถิ่น ท้องที่ ทหาร ปภ.ให้การต้อนรับ ให้บริการ การเดินทาง ทั้งทางรถ ทางเรือ และนำเสนอข้อมูล