[19 มิ.ย. 66] “เขตสุขภาพที่ 10 ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกข้าราชการเพื่อมอบหมายให้ปฎิบัติหน้าที่นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) คนที่ 2”

วันที่ 19 มิถุนายน 2566 เวลา 13.00 น.

นายแพทย์ธีระพงษ์ แก้วภมร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี/รก.ผู้อำนวยการสำนักงานเขตสุขภาพที่ 10 ประธานการประชุมคณะกรรมการคัดเลือกข้าราชการเพื่อมอบหมายให้ปฎิบัติหน้าที่นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) คนที่ 2 ในสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด และรองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ในโรงพยาบาลศูนย์และโรงพยาบาลทั่วไปเขตสุขภาพที่ 10 ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 3 สำนักงานเขตสุขภาพที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี

นายแพทย์ธีระพงษ์ แก้วภมร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี/รก.ผู้อำนวยการสำนักงานเขตสุขภาพที่ 10 ประธานการประชุมคณะกรรมการคัดเลือกข้าราชการเพื่อมอบหมายให้ปฎิบัติหน้าที่นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) คนที่ 2 ในสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด และรองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ในโรงพยาบาลศูนย์และโรงพยาบาลทั่วไปเขตสุขภาพที่ 10 ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 3 สำนักงานเขตสุขภาพที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี