[19 ธ.ค. 66] เขตสุขภาพที่ 10 ร่วมประชุม สป.สธ.สัญจร ครั้งที่ 1/2567 ณ มหาวิทยาลัยพะเยา”

วันที่ 19 ธันวาคม 2566

นายแพทย์สมฤกษ์ จึงสมาน ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 10 พร้อมด้วยผู้บริหารจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด โรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป ทุกแห่งในเขตสุขภาพที่ 10 เข้าร่วมการประชุมสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค นอกสถานที่ ครั้งที่ 1/2567 ณ หอประชุมอาคาร 99 ปีฯ มหาวิทยาลัยพะเยา จังหวัดพะเยา
ในครั้งนี้ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นตัวแทนเขตสุขภาพที่ 10 ร่วมจัดบูทนิทรรศการตามนโยบายกระทรวงสาธารณสุข ในหัวข้อ “บัตรประชาชนใบเดียว รักษาได้ทุกที่” นำเสนอต่อนายแพทย์โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข โดยนายแพทย์ถิรพุทธิ เฉลิมเกียรติสกุล นายแพทย์เชี่ยวชาญด้านเวชกรรมป้องกัน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ