[19 ธ.ค. 65] ธีระพงษ์ แก้วภมร เป็นประธานแทนผู้ตรวจฯ ในการประชุมพิจารณาโครงการและจัดสรรงบ PPA ปีงบประมาณ 2566

วันที่ 19 ธันวาคม 2565 เวลา 14.00 น.

นายแพทย์สมฤกษ์ จึงสมาน ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 10 มอบหมายให้ นายแพทย์ธีระพงษ์ แก้วภมร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานแทนในการประชุมพิจารณาโครงการและจัดสรรงบ PPA ปีงบประมาณ 2566 ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 3 สำนักงานเขตสุขภาพที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี

นายแพทย์สมฤกษ์ จึงสมาน ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 10
มอบหมายให้ นายแพทย์ธีระพงษ์ แก้วภมร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานแทนในการประชุมพิจารณาโครงการและจัดสรรงบ PPA ปีงบประมาณ 2566 ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 3 สำนักงานเขตสุขภาพที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี