[19 ก.ค. 66] ผู้ตรวจราชการฯ เขต 10 ร่วมบริจาคโลหิต ณ ธนาคารเลือด โรงพยาบาลอำนาจเจริญ

วันพุธที่ 19 กรกฎาคม 2566 เวลา 08.00 น.

นายแพทย์สมฤกษ์ จึงสมาน ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 10 พร้อมด้วยนายแพทย์ปฐมพงศ์ ปรุโปร่ง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ ร่วมบริจาคโลหิต ณ ธนาคารเลือด กลุ่มงานพยาธิวิทยาคลินิกวิทยา โรงพยาบาลอำนาจเจริญ โดยมีแพทย์หญิงอุไรวรรณ จำนรรจ์สิริ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอำนาจเจริญ และคณะผู้บริหาร และคณะเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลอำนาจเจริญ ให้การต้อนรับ

นายแพทย์สมฤกษ์ จึงสมาน ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 10 พร้อมด้วยนายแพทย์ปฐมพงศ์ ปรุโปร่ง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ ร่วมบริจาคโลหิต ณ ธนาคารเลือด กลุ่มงานพยาธิวิทยาคลินิกวิทยา โรงพยาบาลอำนาจเจริญ โดยมีแพทย์หญิงอุไรวรรณ จำนรรจ์สิริ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอำนาจเจริญ และคณะผู้บริหาร และคณะเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลอำนาจเจริญ ให้การต้อนรับ
#การตรวจราชการและนิเทศงานเขตสุขภาพที่10
#ร่วมทำความดีบริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติตลอดเดือนกรกฎาคม