[19 ก.ค. 66] ผู้ตรวจราชการฯ เขตสุขภาพที่ 10 เป็นประธานการประชุมการตรวจราชการและนิเทศงาน กรณีปกติ รอบที่ 2 / 2566 เขตสุขภาพที่ 10 จังหวัดอำนาจเจริญ

วันพุธที่ 19 กรกฎาคม 2566

นายแพทย์สมฤกษ์ จึงสมาน ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 10 เป็นประธานการประชุมการตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติ รอบที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2566 เขตสุขภาพที่ 10 พร้อมรับฟังการบรรยาย ความก้าวหน้าการดำเนินงานตามข้อสั่งการ/ข้อเสนอแนะการตรวจราชการและนิเทศงานรอบที่ 2 ผลการดำเนินงานคามประเด็นการตรวจราชการและนิเทศงานรอบที่ 2 ปัญหาการดำเนินงานของจังหวัดและผลงานเด่น โดยมีผู้บริหารเขตสุขภาพที่ 10 สสจ. รพท. รพช. และคณะเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมดังกล่าว ณ ห้องประชุมคณาพันธ์ ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ

วันพุธที่ 19 กรกฎาคม 2566
นายแพทย์สมฤกษ์ จึงสมาน ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 10 เป็นประธานการประชุมการตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติ รอบที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2566 เขตสุขภาพที่ 10 พร้อมรับฟังการบรรยาย ความก้าวหน้าการดำเนินงานตามข้อสั่งการ/ข้อเสนอแนะการตรวจราชการและนิเทศงานรอบที่ 2 ผลการดำเนินงานคามประเด็นการตรวจราชการและนิเทศงานรอบที่ 2 ปัญหาการดำเนินงานของจังหวัดและผลงานเด่น

โดยมีผู้บริหารเขตสุขภาพที่ 10 สสจ. รพท. รพช. และคณะเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมดังกล่าว ณ ห้องประชุมคณาพันธ์ ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ
#การตรวจราชการและนิเทศงานเขตสุขภาพที่10