[19 ก.ค. 66] ผู้ตรวจราชการฯ เขตสุขภาพที่ 10 ตรวจเยี่ยมศูนย์แพทย์แผนไทยพนา โรงพยาบาลพนา ในการตรวจราชการฯ 2/2566 อำนาจเจริญ

วันพุธที่ 19 กรกฎาคม 2566 เวลา 13.00 น.

นายแพทย์สมฤกษ์ จึงสมาน ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 10 เป็นประธานตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติ รอบที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2566 เขตสุขภาพที่ 10 และคณะ ตรวจเยี่ยมเสริมพลัง ติดตามการดำเนินงานศูนย์แพทย์แผนไทยพนา โรงพยาบาลพนา อำเภอพนา จังหวัดอำนาจเจริญพร้อมด้วยคณะตรวจราชการและนิเทศงาน

วันพุธที่ 19 กรกฎาคม 2566
นายแพทย์สมฤกษ์ จึงสมาน ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 10 เป็นประธานตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติ รอบที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2566 เขตสุขภาพที่ 10 และคณะ ตรวจเยี่ยมเสริมพลัง ติดตามการดำเนินงานศูนย์แพทย์แผนไทยพนา โรงพยาบาลพนา พร้อมด้วยคณะตรวจราชการและนิเทศงาน ตรวจเยี่ยมการดำเนินงาน ศูนย์แพทย์แผนไทยพนา โรงพยาบาลพนา อำเภอพนา จังหวัดอำนาจเจริญ