[18 ม.ค. 67] อำนาจเจริญจัดประชุมระบบบริการบัตรประชาชนใบเดียวรักษาทุกที่

วันที่ 18 มกราคม 2566

แพทย์หญิงอุไรวรรณ จำนรรจ์สิริ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอำนาจเจริญ นายแพทย์ปฐมพงศ์ ปรุโปร่ง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ ผู้บริหาร และคณะเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมระบบบริการบัตรประชาชนใบเดียวรักษาทุกที่ของโรงพยาบาลสามสหาย และโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ ณ ห้องประชุมมิ่งขวัญ ชั้น 5 อาคารผู้ป่วยนอก 5 ชั้น โรงพยาบาลอำนาจเจริญ