[18 ม.ค. 66] เขตสุขภาพที่ 10 ประชุมรับฟังคำชี้แจงแนวทาง กระทรวงสาธารณสุข ในการขับเคลื่อนการดำเนินงานโครง การมอบของขวัญปีใหม่ พ.ศ 2566 ปีแห่งสุขภาพสูงวัยไทย ผ่านระบบออนไลน์

วันที่ 18 มกราคม 2566 เวลา 09.30 น.

นายแพทย์ธีระพงษ์ แก้วภมร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตสุขภาพที่ 10 นำคณะเจ้าหน้าที่ ผู้บริหาร เข้าร่วมประชุมรับฟังคำชี้แจงแนวทาง กระทรวงสาธารณสุข ในการขับเคลื่อนการดำเนินงานโครง การมอบของขวัญปีใหม่ พ.ศ 2566 ปีแห่งสุขภาพสูงวัยไทย ผ่านระบบออนไลน์ ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 3 สำนักงานเขตสุขภาพที่ 10

นายแพทย์ธีระพงษ์ แก้วภมร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตสุขภาพที่ 10 นำคณะเจ้าหน้าที่ ผู้บริหาร เข้าร่วมประชุมรับฟังคำชี้แจงแนวทาง กระทรวงสาธารณสุข ในการขับเคลื่อนการดำเนินงานโครง การมอบของขวัญปีใหม่ พ.ศ 2566 ปีแห่งสุขภาพสูงวัยไทย ผ่านระบบออนไลน์ ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 3 สำนักงานเขตสุขภาพที่ 10