[17 ก.พ. 67] นายวัชรพล โตมรศักดิ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานเปิดการประชุมโครงการของขวัญปีใหม่ 2567

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2567

นายวัชรพล โตมรศักดิ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานเปิดการประชุมโครงการของขวัญปีใหม่ 2567 “พาหมอไปหาประชาชน กระทรวงสาธารณสุข” เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 โดยมีนายสมเพชร สร้อยสระคู รองผู้ว่าราชการราชการจังหวัดอุบลราชธานี กล่าวต้อนรับประธานในพิธี นายแพทย์สมฤกษ์ จึงสมาน ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 10 กล่าวรายงานถึงที่มาและวัตถุประสงค์ในการจัดโครงการ โครงการดังกล่าวได้จัดขึ้นเพื่อเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงบริการแพทย์เฉพาะทางให้แก่ประชาชนในโรคที่เป็นปัญหาในพื้นที่ห่างไกล โดยมีทีมแพทย์เฉพาะทาง จิตอาสา และทีมสหวิชาชีพ ร่วมให้บริการ 9 คลินิกหลัก ได้แก่ คลินิกคัดกรองมะเร็งลำไส้เล็กและลำไส้ใหญ่ด้วยกล้างส่องกล้อง Colonoscopy คลินิกคัดกรองโรคติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบีและซี คลินิกคัดกรองทันตกรรมและมะเร็งช่องปาก คลินิกคัดกรองจอประสาทตา คลินิกคัดกรองมะเร็งตับและมะเร็งท่อน้ำดี คลินิกคัดกรองมะเร็งเต้านม คลินิกคัดกรองคลินิกคัดกรองพยาธิใบไม้ในตับ คลินิกคัดกรองวัณโรค(TB ) คลินิกกระดูกแล้วข้อ ผ่าตัดนิ้วล็อก ขาเทียม และคลินิกแพทย์แผนไทยนายวัชรพล โตมรศักดิ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วยนายสมเพชร สร้อยสระคู รองผู้ว่าราชการราชการจังหวัดอุบลราชธานี นายแพทย์สมฤกษ์ จึงสมาน ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 10 นายแพทย์ธีระพงษ์ แก้วภมร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี แพทย์หญิงแคทรียา เทนสิทธิ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม และผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุข รับมอบแว่นจากโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการเข้าถึงบริการแว่นสายตาเด็กวัยเรียน เขตสุขภาพที่ 10 จากหน่วยงาน สพป.อบ. 5 และมอบแว่นให้กับตัวแทนนักเรียนจำนวน 10 ราย พร้อมทั้งมอบมอบขาเทียม ให้กับผู้พิการทางขา จำนวย 2 ราย จากนั้นนายวัชรพล โตมรศักดิ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วยนายสมเพชร สร้อยสระคู รองผู้ว่าราชการราชการจังหวัดอุบลราชธานี นายแพทย์สมฤกษ์ จึงสมาน ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 10 นายแพทย์ธีระพงษ์ แก้วภมร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี แพทย์หญิงแคทรียา เทนสิทธิ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม และผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุขลงเยี่ยมให้กำลังใจแพทย์ พยาบาล จิตอาสา และทีมสหวิชาชีพ ที่ปฏิบัติหน้าที่ประจำหน่วยคลิกนิกคัดกรองทั้ง 9 คลินิก ภายในต้โครงการของขวัญปีใหม่ 2567 “พาหมอไปหาประชาชน กระทรวงสาธารณสุข” ณ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม และ ศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองบ้านแขมเจริญ อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี
สามารถดาวโหลดภาพทั้งหมดของโครงการของขวัญปีใหม่ 2567 “พาหมอไปหาประชาชน กระทรวงสาธารณสุข