[17 ก.ค. 66] ผู้ตรวจราชการฯ เขตสุขภาพที่ 10 เป็นประธานการประชุมการเพิ่มศักยภาพโรงพยาบาล 4 พี่น้อง

17 กรกฎาคม 2566 เวลา 15.00 น.

นายแพทย์สมฤกษ์ จึงสมาน ผู้ตรวจราชการกระทรวง เขตสุขภาพที่ 10 เป็นประธานการประชุมการเพิ่มศักยภาพโรงพยาบาล 4 พี่น้องตามนโยบายสำนักงานเขตสุขภาพที่ 10 โดยมี นายแพทย์มนต์ชัย วิวัฒนาสิทธิพงศ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารโรงพยาบาลฯ ร่วมประชุมฯ เพื่อลดความแออัดในโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์และเพิ่มศักยภาพโรงพยาบาล 4 พี่น้อง ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 6 อาคาร 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ

นายแพทย์สมฤกษ์ จึงสมาน ผู้ตรวจราชการกระทรวง เขตสุขภาพที่ 10 เป็นประธานการประชุมการเพิ่มศักยภาพโรงพยาบาล 4 พี่น้องตามนโยบายสำนักงานเขตสุขภาพที่ 10 โดยมี นายแพทย์มนต์ชัย วิวัฒนาสิทธิพงศ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารโรงพยาบาลฯ ร่วมประชุมฯ เพื่อลดความแออัดในโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์และเพิ่มศักยภาพโรงพยาบาล 4 พี่น้อง ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 6 อาคาร 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ
ข่าว สุทธิพงษ์ เกษเจริญคุณ
ภาพ ศักดา ยอดสิงห์