[16 ต.ค. 65] นพ.ทวีศิลป์ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุขตรวจเยี่ยมติดตามสถานการณ์อุทกภัย จังหวัดอุบลราชธานี

วันนี้ 16 ตุลาคม 2565

นายแพทย์ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วยผู้บริหาร เขตสุขภาพที่ 10 และศูนย์วิชาการ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ และประชาชนที่ประสบอุทกภัย เพื่อติดตามสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี

เขตสุขภาพที่ 10 ได้รับผลกระทบ 3 จังหวัด ประชาชนได้รับผลกระทบ 4,412 หลังคาเรือน มีจุดพักพิงท้องถิ่น 122 จุดรวม 4,893 หลังคาเรือน บุคลากรสังกัดกระทรวงสาธารณสุขได้รับผลกระทบ 391 ครัวเรือน จำนวนสมาชิก 725 คน เวลา

  • 08.30 น. เป็นประธานการประชุม EOC เขตสุขภาพที่ 10 กรณี การเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์อุทกภัย ใน 5 จังหวัด
  • เวลา 11.00 น. ตรวจเยี่ยมจุดอพยพมอบอุปกรณ์ยังชีพ ยาเวชภัณฑ์ ให้ประชาชน ชุมชนหาดสวนยา ท่ากอไผ่ อ.เมืองอุบลราชธานี เวลา 12.30 น. รับฟังสรุปการดูแลช่วยเหลือประชาชนอำเภอเมือง และอำเภอวารินชำราบ ณ ห้องประชุม รพ.วารินชำราบ
  • เวลา 14.30 น. ออกพื้นที่ตรวจเยี่ยม การปฏิบัติงานขอเจ้าหน้าที่ และผู้ป่วย ติดเตียง ที่ประสบอุทกภัย ณ รพ.สนาม อาคารเอนกประสงค์ ทุ่งคำน้ำแซบ เทศบาลเมืองวารินชำราบ

โดยมีนายแพทย์ธีระพงษ์แก้วภมร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี นายแพทย์ มนต์ชัย วิวัฒนาสิทธิพงษ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร บุคลากรเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ให้การต้อนรับ นำเสนอข้อมูล