[15 มี.ค. 66] ผู้ตรวจราชการ เขตสุขภาพที่ 10 เปิดศูนย์รังสีร่วมรักษาเพื่อประชาชนเขตสุขภาพที่ 10 ณ โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์

วันที่ 15 มีนาคม 2566 เวลา 08.30 น.

นายแพทย์สมฤกษ์ จึงสมาน ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 10 เป็นประธานเปิดศูนย์รังสีร่วมรักษาเพื่อประชาชนเขตสุขภาพที่ 10 ที่โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ โดยรังสีร่วมรักษาเป็นวิธีรักษาด้วยการใช้เครื่องมือตรวจพิเศษ

แพทย์สมฤกษ์ จึงสมาน ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 10 เป็นประธานเปิดศูนย์รังสีร่วมรักษาเพื่อประชาชนเขตสุขภาพที่ 10 ที่โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ โดยรังสีร่วมรักษาเป็นวิธีรักษาด้วยการใช้เครื่องมือตรวจพิเศษส่องให้เห็นพยาธิสภาพภายในร่างกาย ซึ่งช่วยให้แพทย์มองเห็นภายในได้อย่างชัดเจนขึ้น และสามารถนำเครื่องมือขนาดเล็กต่างๆ อาทิ ท่อกลวง ( Catheter ) , เข็ม หรืออุปกรณ์อื่นๆ ไปทำการตรวจหรือรักษาพยาธิสภาพให้ได้ผลเหมือนหรือใกล้เคียงกับการผ่าตัด เมื่อผ่านการตรวจจากแพทย์รังสีร่วมรักษา ทราบตำแหน่งของโรคแล้ว จะสามารถเอาชิ้นเนื้อออกมาตรวจ หรือทำการรักษาโรคนั้นๆ ได้ โดยใช้วิธีแทงเข็มหรือใส่เครื่องมือผ่านทางผิวหนังลงไปที่ตำแหน่งของโรคโดยตรง ( Percutaneous Technique ) ซึ่งไม่ต้องผ่าตัด ไม่ต้องดมยาสลบ ใช้เพียงการฉีดยาชาเฉพาะที่ บริเวณผิวหนังเท่านั้น วิธีนี้จึงเป็นวิธีที่ช่วยลดผลข้างเคียงจากการผ่าตัด และการดมยาสลบ ลดระยะเวลาพักฟื้น รวมไปถึงลดค่าใช้จ่ายจากการตรวจรักษาอีกด้วย

ในการนี้ นายแพทย์ธีระพงษ์ แก้วภมร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี นางกองมณี สุรวงษ์สิน ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกระทรวงกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 10 นายแพทย์มนต์ชัย วิวัฒนสิทธิพงศ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ ร่วมให้การต้อนรับและเป็นเกียรติ ในพิธีเปิดครั้งนี้ด้วย