[15 มี.ค. 66] ผู้ตรวจราชการ เขตสุขภาพที่ 10 ร่วมพิธีถวายสักการะและบูชารูปหล่อองค์พระเจ้าใหญ่อินแปลง ขนาดหน้าตัก 7 นิ้ว ซึ่งจะนำไปประดิษฐาน ณ กระทรวงสาธารณสุข

วันที่ 15 มีนาคม 2566 เวลา 07.00 น.

นายแพทย์สมฤกษ์ จึงสมาน ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 10 ร่วมพิธีถวายสักการะและบูชารูปหล่อองค์พระเจ้าใหญ่อินแปลง ขนาดหน้าตัก 7 นิ้ว ซึ่งจะนำไปประดิษฐาน ณ กระทรวงสาธารณสุข

นายแพทย์สมฤกษ์ จึงสมาน ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 10 ร่วมพิธีถวายสักการะและบูชารูปหล่อองค์พระเจ้าใหญ่อินแปลง ขนาดหน้าตัก 7 นิ้ว ซึ่งจะนำไปประดิษฐาน ณ กระทรวงสาธารณสุข โดยนายแพทย์โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข มีดำริให้ผู้ตรวจราชการทุกเขตและผู้บริหารแต่ละจังหวัดได้บูชาพระพุทธรูปประจำจังหวัดทุกจังหวัด นำไปประดิษฐาน ณ กระทรวงสาธารณสุข เพื่อความเป็นสิริมงคลและเป็นศูนย์รวมจิตใจรวมทั้งเป็นสถานที่ประกอบพิธีต่างๆ ของกระทรวงสาธาณสุข

ข่าว/ภาพ สุทธิพงษ์ เกษเจริญคุณ