[15 มี.ค. 66] ผู้ตรวจราชการ เขตสุขภาพที่ 10 เป็นประธานประชุมสรุปผลการตรวจราชการและนิเทศงานกระทรวงสาธารณสุข กรณีปกติ รอบ 1/2566 จังหวัดอุบลราชธานี

วันที่ 15 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 น.

นายแพทย์สมฤกษ์ จึงสมาน ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 10 เป็นประธานประชุมสรุปผลการตรวจราชการและนิเทศงานกระทรวงสาธารณสุข กรณีปกติ รอบ 1/2566 จังหวัดอุบลราชธานี

นายแพทย์สมฤกษ์ จึงสมาน ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 10 เป็นประธานประชุมสรุปผลการตรวจราชการและนิเทศงานกระทรวงสาธารณสุข กรณีปกติ รอบ 1/2566 จังหวัดอุบลราชธานี ในการนี้ได้มีพิธีมอบช่อดอกไม้ให้กับ นายแพทย์พิเชฐ หล่อวินิจนันท์ อายุรแพทย์โรคไต ในโอกาสได้รับรางวัลอายุรแพทย์ดีเด่น ด้าน ต้านภัยโควิด -19 ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย ทำงานด้านการรักษาดูแลผู้ป่วย ประสานงาน มีมนุษย์สัมพันธ์ดี ทุ่มเท เสียสละในการทำงาน ด้วยตนเองตั้งแต่เริ่มมีการระบาด ของโรคจนถึงปัจจุบัน เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยและลดการระบาดของโรค ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 6 โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ จังหวัดอุบลราชธานี
ข่าว สุทธิพงษ์ เกษเจริญคุณ รพ.สรรพสิทธิประสงค์
ภาพ ศักดา ยอดสิงห์ รพ.สรรพสิทธิประสงค์