[15 ก.ย. 66] เขตสุขภาพที่ 10 เปิด open service Excellence การเปลี่ยนลิ้นหัวใจ เอออร์ติกผ่านสายสวนโดยไม่ต้องผ่าตัด (TAVI)

วันที่ 15 กันยายน 2566 เวลา 13.00 น.

นายแพทย์ธีระพงษ์ แก้วภมร
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี กล่าวต้อนรับในพิธีเปิด open service Excellence การเปลี่ยนลิ้นหัวใจ เอออร์ติกผ่านสายสวนโดยไม่ต้องผ่าตัด (TAVI) และพิธีเปิดศูนย์รังสีร่วมรักษา (Interventional Radiology Center) โดยนายชลธี ยังตรง ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานฯ ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 6 อาคาร 50 พรรษามหาวชิราลงกรณ โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ จังหวัดอุบลราชธานี

วันที่ 15 กันยายน 2566

นายแพทย์ธีระพงษ์ แก้วภมร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี กล่าวต้อนรับในพิธีเปิด open service Excellence การเปลี่ยนลิ้นหัวใจ เอออร์ติกผ่านสายสวนโดยไม่ต้องผ่าตัด (TAVI) และพิธีเปิดศูนย์รังสีร่วมรักษา (Interventional Radiology Center) โดยนายชลธี ยังตรง ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานฯ ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 6 อาคาร 50 พรรษามหาวชิราลงกรณ โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ จังหวัดอุบลราชธานี