[15 ก.ย. 66] เขตสุขภาพที่ 10 เปิดการประชุมวิชาการเภสัชกรรม พร้อมมอบเกียรติบัตรในการประชุมวิชาการเภสัชกรรม เขตสุขภาพที่ 10 ปีงบประมาณ 2566

วันที่ 15 กันยายน 2566 เวลา 10.00 น.

นายแพทย์ธีระพงษ์ แก้วภมร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี/รก.ผู้อำนวยการสำนักงานเขตสุขภาพที่ 10 เป็นประธานเปิดการประชุม และมอบเกียรติบัตรในการประชุมวิชาการเภสัชกรรม เขตสุขภาพที่ 10 ปีงบประมาณ 2566 ณ ห้องประชุมศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี

วันที่ 15 กันยายน 2566

นายแพทย์ธีระพงษ์ แก้วภมร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี/รก.ผู้อำนวยการสำนักงานเขตสุขภาพที่ 10 เป็นประธานเปิดการประชุม และมอบเกียรติบัตรในการประชุมวิชาการเภสัชกรรม เขตสุขภาพที่ 10 ปีงบประมาณ 2566 ณ ห้องประชุมศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี