[14 มี.ค. 67] รก.สาธารณสุขนิเทศก์ สวดมนต์บูชาพระรัตนตรัย พร้อมกับอัญเชิญพระพุทธรูป ขึ้นสักการะ ประจำห้องปฏิบัติราชการ ณ สำนักงานเขตสุขภาพที่ 10

วันที่ 14 มีนาคม 2567 เวลา 08.09 น.

แพทย์หญิงอุไรวรรณ จำนรรจ์สิริ รักษาการในตำแหน่งสาธารณสุขนิเทศก์ / ผู้อำนวยการสำนักงานเขตสุขภาพที่ 10
ประกอบพิธีสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัย พร้อมกับอัญเชิญพระพุทธรูป ขึ้นสักการะ ประจำห้องปฏิบัติราชการ ณ สำนักงานเขตสุขภาพที่ 10 ไหว้ศาลพระพรหม ศาลปู่ย่า และสิ่งศักสิทธิ์ เพื่อสิริมงคล พร้อมทั้งพบปะเจ้าหน้าที่ ในโอกาสเข้าปฏิบัติราชการ ที่ สำนักงานเขตสุขภาพที่ 10