[14 ก.พ. 67] สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธรจัดกิจกรรม มหกรรมรวมพลคนสาธารณสุข รักษ์สุขภาพ

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร
จัดกิจกรรม มหกรรมรวมพลคนสาธารณสุข รักษ์สุขภาพ
จังหวัดยโสธร เขตสุขภาพที่ 10 🏃‍♀️🏃🏽
ณ อาคารเอนกประสงค์ เทศบาลเมืองยโสธร