[13 ก.พ. 66] ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานการประชุมติดตามความก้าวหน้าการพัฒนาระบบ สอน.บัดดี้ และทดสอบระบบฯ ในจังหวัดอุบลราชธานี

วันที่ 13 กุมกาพันธ์ 2566 เวลา 13.30 น.

นายแพทย์โสภณ เมฆธน ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานการประชุมติดตามความก้าวหน้าการพัฒนาระบบ สอน.บัดดี้ และทดสอบระบบฯ ในจังหวัดอุบลราชธานี

นายแพทย์สมฤกษ์ จึงสมาน ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 10 พร้อมด้วย นายแพทย์ธีระพงษ์ แก้วภมร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี และนายแพทย์ปิยวัฒน์ อังควะนิช ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวารินชำราบ เข้าร่วมประชุมติดตามความก้าวหน้าการพัฒนาระบบ สอน.บัดดี้ และทดสอบระบบฯ ในจังหวัดอุบลราชธานี โดยมีนายแพทย์โสภณ เมฆธน ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานฯ ณ ห้องประชุม ปิ่น-วิเชียร สมิตะมาน ชั้น 4 โรงพยาบาลวารินชำราบ