[12 เม.ย. 66] อธิบดีกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์ไตเทียมโรงพยาบาลอำนาจเจริญ

วันพุธที่ 12 เมษายน 2566 เวลา 09.00 น.

นายแพทย์ธงชัย กีรติหัตถยากร อธิบดีกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์ไตเทียมโรงพยาบาลอำนาจเจริญโดยมีแพทย์หญิงอุไรวรรณ จำนรรจ์สิริ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอำนาจเจริญ

นายแพทย์ธงชัย กีรติหัตถยากร อธิบดีกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์ไตเทียมโรงพยาบาลอำนาจเจริญโดยมีแพทย์หญิงอุไรวรรณ จำนรรจ์สิริ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอำนาจเจริญ กล่าวรายงานพิธีเปิดฯ และร่วมต้อนรับคณะกรรมการที่ปรึกษา คณะผู้มีจิตศรัทธาสนับสนุนกิจการโรงพยาบาลอำนาเจริญ คณะผู้บริหารจังหวัดอำนาจเจริญ และคณะผู้บริหารเขตสุขภาพที่ 10 ลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจบุคลากรทางการแพทย์ที่ปฏิบัติงานเทศกาลสงกรานต์ ณ ศูนย์ไตเทียมโรงพยาบาลอำนาจเจริญ ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบฯ โรงพยาบาลอำนาจเจริญ อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ