[12 เม.ย. 66] อธิบดีกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมด่าน และจุดบริการประชาชนชน ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2566 (7 วันอันตราย) จ.อำนาจเจริญ

วันที่ 12 เมษายน พ.ศ. 2566

ร่วมด้วยช่วยกัน ก้าวไปอย่างแข็งขัน สู้ 7 วันอันตราย ในเขตสุขภาพที่ 10 กิจกรรมตรวจเยี่ยมด่านบริการประชาชนในช่วงเทศกาลสงกรานต์

“ชีวิตดีวิถีใหม่ ขับขี่อย่างปลอดภัย ไร้อุบัติเหตุ”

นายแพทย์ธงชัย กีรติหัตถยากร อธิบดีกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมด่าน และจุดบริการประชาชนชน ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2566 (7 วันอันตราย)
เวลา 11.00 น. ณ จุดบริการประชาชน เทศบาลตำบลไก่คำ อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ
เวลา 14.00 น. ณ เทศบาลตำบลลืออำนาจ อำเภอลืออำนาจ จังหวัดอำนาจเจริญ

เพื่อให้กำลังใจบุคลากรทางการแพทย์, อสม. และเจ้าหน้าที่ในส่วนที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน พร้อมทั้งรับฟังการเตรียมความพร้อมรับมือกับสถานการณ์ฉุกเฉิน ภายใต้แผนบูรณาการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางท้องถนนและการตั้งจุดตรวจในช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2566 (7 วันอันตราย) โดยใช้หัวข้อรณรงค์ “ชีวิตดีวิถีใหม่ ขับขี่อย่างปลอดภัย ไร้อุบัติเหตุ”
พร้อมด้วย นายแพทย์ปฐมพงษ์ ปรุโปร่งนพ.สสจ.อำนาจเจริญ, นายแพทย์พงศธร ศุภอรรถกร ผอ.รพ.มะเร็ง อุบลราชธานี, แพทย์หญิงบุศณี มุจรินทร์ ผอ.สคร.10 อุบลราชธานี, นายแพทย์พิทักษ์พงษ์ จันทร์แดง รอง ผอ.สนง.เขตสุขภาพที่ 10, คณะเจ้าหน้าที่สาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ และเจ้าหน้าที่สำนักงานเขตสุขภาพที่ 10