[12ต.ค.65] สถานการณ์อุทกภัย เขตสุขภาพที่ 10 – 16.00 น.

รายงานสถานการณ์เฝ้าระวังอุทกภัย ณ 12 ตุลาคม 2565 (16.00 น.) จากข้อมูลพบว่า

เขื่อนและฝายต้นน้ำมูล, ชี 8 แห่ง พบว่า;
■3 แห่งเก็บกักน้ำมากที่ระดับสีแดง>100% คือ เขื่อนอุบลรัตน์, ลำตะคอง, ลำนางรอง
■5 แห่งเก็บกักน้ำมากที่ระดับสีแดง>90% คือ เขื่อนสิริธร, จุฬาภรณ์, ลำพระเพลิง, ลำปาว, ลำแซะ

ข้อมูลเฝ้าระวังระดับน้ำ 3 จังหวัด 25 สถานี;
■ ส่วนมากน้ำสูงระดับสีแดง ” วิกฤต” เกินค่าความจุลำน้ำ และล้นตลิ่ง 19 สถานี ;
– จ.อุบลราชธานี (10/12) , สถานี M.7 เพิ่ม 0.02 m.
– จ.ศรีสะเกษ (7/8)
– จ.ยโสธร (2/5)

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง อากาศเย็น อุณหภูมิจะลดลงเล็กน้อย มีลมแรง และมีฝนเล็กน้อยบางพื้นที่

พื้นที่และประชาชนที่ได้รับผลกระทบ ;
★ จำนวน 47 อำเภอ, 281 ตำบล, 1,918 หมู่บ้าน ประชาชน 43,874 คน, 125 ศูนย์พักพิง

รายงาน Event Based Surveillance โรคและภัยสุขภาพที่มากับน้ำท่วม ;
★ ผู้ป่วยโรคระบบทางเดินหายใจ 1,882 , โรคระบบทางเดินอาหาร 96, เลปโตสไปโรซิส 1, น้ำกัดเท้า 6,504 , ผื่นคัน 315, ตาแดง 32, อุบัติเหตุและการถูกสัตว์ร้ายมีพิษกัดต่อย 218
6.เสียชีวิต 18 (อบ.4, ศก.14)


■ สรุป:

1.ในพื้นที่ใกล้แม่น้ำหลายพื้นที่มีน้ำท่วม ระดับน้ำเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง “ระดับวิกฤต” กระทบต่อสุขภาพ, การดำรงชีวิต ปชช.
2.มีรายงาน ปชช.อพยพ ไปจุดพักพิงรวม 125 จุดใน 3 จังหวัด (อบ.98, ศก.26, ยส.1)

งาน SAT. Flooding response, สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี